Hallitus on päättänyt, että osana sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta Suomessa otetaan käyttöön sote-palvelujen valinnanvapaus. Se tarkoittaa, että voit itse valita palveluiden tuottajan julkiselta, yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta.

Valinnanvapaus on jatkossa pääsääntö perustason sosiaali- ja terveys-palveluista. Erikoistason sosiaali- ja terveyspalveluissa sitä käytetään soveltuvin osin. Valinnanvapaus on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.

Valinnanvapaudella parannetaan asiakaspalvelua ja mahdollistetaan nopea hoitoon pääsy.

» Lue lisää valinnanvapaudesta
 

  


SUOMEN YRITTÄJIEN VALINNANVAPAUSMALLI

Suomen Yrittäjien mielestä valinnanvapausmallin tulee olla kaksivaiheinen.


 

» Lue lisää


Katso video
"Neljä faktaa monituottajamallista"

Suomen Yrittäjien mielestä julkiset palvelut tulee järjestää monituottajamallilla, jossa julkinen, yksityinen ja kolmas sektori tuottavat palveluita. Hyvin toimiva monituottajamalli mahdollistaa pienten ja keskisuurten yritysten ja työpaikkojen säilymisen ja kasvun. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelualalla toimii jopa 20 000 yritystä ja niissä työskentelee 60 000 ihmistä eri puolilla Suomea.


kysely_300x125