Kansalaisilta vahva tuki
valinnanvapaudelle ja yrittäjyydelle


70 prosenttia suomalaisista pitää valinnanvapautta sote-palveluissa tärkeänä. Enemmistö kansalaisista haluaa myös käyttää valinnanvapautta palvelukohtaisesti. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Tuhat suomalaista -tutkimuksesta.

Tuhat suomalaista -tutkimuksessa kysyttiin, haluavatko suomalaiset saada kaikki valinnanvapauden piiriin kuuluvat sosiaali- ja terveyspalvelut samalta tuottajalta vai valita erikseen peruspalvelujensa ja muiden valinnanvapauden piiriin kuuluvien palvelujensa tuottajan. Näitä palveluja voisi olla esimerkiksi fysioterapia, kotiin tuotavat hoivapalvelut, kaihileikkaus tai luomenpoisto. 54 prosenttia vastaajista ilmoitti haluavansa valita vapaasti valinnanvapauden piiriin kuuluvat lisäpalvelut eri tuottajilta.

– Tulos antaa vahvan tuen valinnanvapausmallille, jossa asiakas saa valitsemastaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksesta käytetyimmät sote-palvelut ja valitsee muut valinnanvapauden piiriin kuuluvat palvelut erikseen palvelu/asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjetin avulla, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Valinnanvapauden tärkeys vaihtelee hieman sukupuolen ja iän suhteen, mutta kaikissa ryhmissä selkeästi yli 60 prosenttia pitää valinnanvapautta tärkeänä. Erityisen tärkeäksi valinnanvapauden kokevat naiset sekä yli 55-vuotiaat.

Asuinpaikka sen sijaan ei juurikaan vaikuta. Valinnanvapautta pitävät tärkeänä niin isoissa kaupungeissa kuin pienissä kunnissa asuvat. Runsas kolmannes vastaajista odottaa valinnanvapauden parantavan sote-palveluja.

– Valinnanvapaudessa tehdään parhaillaan tärkeitä linjauksia. Ratkaisut on toteutettava niin, että valinnanvapaus toteutuu koko Suomessa, Pentikäinen sanoo.

Näin tutkittiin

 • IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä osana IROResearch Oy:n valtakunnallista kuluttajapaneelia.
 • Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1000.
 • Sote- ja valinnanvapauskysymykset tilasi Suomen Yrittäjät.
 • Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti.
 • Tutkimuksen tiedonkeruuaika oli 2.–14.12.2016.
 • Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on maksimissaan n. + 3,2 prosenttiyksikköä.
   

Katso video: Näin toimii valinnanvapaus

 


Valinnanvapaus sote-uudistuksen tärkein elementti

 

Koko sote-uudistuksessa tärkeintä on se, että tuleva valinnanvapauslainsäädäntö varmistaa asiakkaan valinnanvapauden toteutumisen kaikkialla Suomessa. Se onnistuu vain, jos myös pienille yrityksille taataan mahdollisuus tarjota palveluitaan.

» Tiedote: Valinnanvapaus sote-uudistuksen tärkein elementti 

Suomen Yrittäjien valinnanvapausmalli

 • Julkisten eli verorahoistamme maksettujen sote-palvelujen järjestäjä, tuleva maakunta ja valvontaviranomaiset varmistavat, että palveluntuottajat täyttävät laatuvaatimukset.
 • Asiakas valitsee peruspalveluidensa tuottajan listautumalla palveluntuottajan asiakkaaksi. Tämän valinnan asiakas tekee jo ennen kuin hänellä on palvelujen tarvetta.
 • Palveluntuottaja saa listautumisen perusteella perusrahoituksen, jolla hän tuottaa nuo palvelut asiakkaalle.
 • Palveluntuottaja arvioi mahdollisten lisäpalvelujen tarpeen ja hakee niihin tarvittaessa palvelusetelin.
 • Asiakas valitsee palvelusetelin avulla valinnanvapauden piiriin kuuluvien lisäpalveluiden tuottajan. Näihin palveluihin kuuluvat esimerkiksi fysioterapia, asumispalvelut ja kaikki kotiin vietävät palvelut.
 • Esimerkiksi suun terveydenhuollon palveluille voidaan toteuttaa oma palveluketju palvelusetelillä.

 
» Suomen Yrittäjien valinnanvapausmalli

» Lue lisää


 
Omatiimi on oikeaa kokoa

Suomen Yrittäjien mielestä valinnanvapautta ja monikanavarahoituksen purkamista selvittäneen työryhmän ehdotus väestövastuullisesta sote-keskuksesta ei sovi Suomeen. Sillä luotaisiin selkeästi vain isojen toimijoiden markkinat ja valinnanvapaus toteutuisi vain suurissa kaupungeissa ja kasvukeskuksissa.

— Brommelsin työryhmän maaliskuussa julkaisemista vaihtoehdoista Omatiimi-malli on lähinnä oikeaa. Se mahdollistaisi valinnanvapauden ja lähipalvelut koko Suomessa ja olisi paras myös kotimaisten pk-yritysten näkökulmasta. Toivottavasti hallitus pysyy linjassaan ja ottaa pk-yrityksen huomioon, sanoo Suomen Yrittäjien elinkeinoasioiden päällikkö Susanna Kallama.

Tutustu Yrittäjien malliin sote- ja maakuntauudistukseen »
 


 

Peruspalvelupaketin ulkopuolelle jo toimivaksi testattu palveluseteli

Peruspalvelupaketin ulkopuoliset palvelut pitää Suomen Yrittäjien mielestä tuottaa jatkossa palvelusetelityyppisellä järjestelmällä.

– Palveluseteli on tuttu ja testattu. Kunnilla, yrittäjillä ja ennen kaikkea asiakkailla siitä hyviä kokemuksia. Tiedämme myös, missä on kehitettävää. Nyt ei kannata keksiä pyörää uudelleen, vaan kehittää yhdessä palvelusetelistä toimiva osa suomalaista valinnanvapausmallia, Susanna Kallama sanoo.

Tutustu
Suomen Yrittäjien palveluseteliselvitykseen »
• Manu Kiljusen Palvelusetelin hyödyntämisen haasteet kuntien sosiaali- ja terveyspalvelutuotannossa -gradutyöhön »
 


 
Yrittäjät kaipaavat parempaa elinkeinopolitiikkaa

Yrittäjät antavat kuntien elinkeinopolitiikalle tyydyttävän arvosanan. Keskiarvo on 6,7. Kaksi vuotta sitten tehdyssä edellisessä kyselyssä arvosana oli melkein sama, 6,6.

Eroja kuntien elinkeinopolitiikassa on: parhaat arvosanat ovat yli 8,5 tason ja huonoimmat alle 6,0.

— Kyselyllä on merkitystä, sillä kunnat ja yrittäjät voivat hyödyntää tuloksia. Esimerkiksi Sipoo paransi tietoisesti elinkeinopolitiikkaansa ja näin yritysten toimintaedellytyksiä, kun kunnassa petyttiin edellisen kyselyn tulokseen. Se onkin kovin nousija, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo.

» Kenelle kuuluu elinvoima -kalvosarja
 

Yrittäjien mielestä parhaat kunnat yrittää – lista myös maakunnista

Elinkeinopoliittinen mittaristo -kysely kertoo yrittäjien suosikkikunnat. Tulokset julkistetaan neljässä sarjassa: pienet, alle 10 000 asukkaan kunnat, keskisuuret 10 000-50 000 asukkaan kunnat ja suuret yli 50 000 asukkaan kunnat. Uutena sarjana on kovimmat nousijat.

Pohjois-Savon kunnissa tehdään parasta elinkeinopolitiikkaa. Pienistä kunnista paras yrittäjäkunta on Keitele, keskikokoisista Lieto ja suurista Seinäjoki. Kovin nousija on Sipoo.

» Elinkeinopoliittinen mittaristo -kyselyn aineisto
 


 
Hankintadirektiivit voimaan 18.4.2016 — mitä tehdä?

Uudet hankintadirektiivit astuivat voimaan 18.4.2016. Suomen hankintalain uudistus on vielä kesken. Eduskunta saanee käsiteltäväkseen hankintalakiesityksen kesäkuussa. Laki astunee voimaan loppuvuodesta. Siirtymäaikana noudatetaan muutoin nykyistä hankintalakia, mutta huomioidaan direktiivin suoraan sovellettavat osat.

 • EU-hankinnat on jaettava osiin pk-yritysten paremman mukaanpääsyn varmistamiseksi.
 • EU-hankinnoissa kokonaistaloudellinen edullisuus on asetettava hinnan edelle tarjouksen valintaperusteena.
 • Jos tarjoajille asetetaan liikevaihtoraja, se saa olla enintään kaksi kertaa hankinnan arvo.
 • Hilma-ilmoituskanava uudistuu 18.4. alkaen vastaamaan uusia EU-hankintamenettelyitä.
 • Hankintailmoituksen on kokonaisuudessaan oltava sähköisesti saatavilla heti hankintailmoituksen julkaisupäivästä.
 • Jos sote-palvelun arvo ylittää EU-kynnysarvon 750 000 euroa, hankinta on kilpailutettava EU-hankintana
   

Suomen Yrittäjät ja MTK ottivat 18.4. yhdessä kantaa pk-yritysten ja kotimaisen ruuan aseman puolesta julkisissa hankinnoissa.

» Lue kannanotto 


 
Maakunta kehittämään elinvoimaa — sotessa tärkeintä valinnanvapaus

Suomen Yrittäjät on laatinut oman mallinsa sote- ja maakuntauudistukseen. Raportti käsittelee uudistusta neljästä eri näkökulmasta:

 • maakunnan elinkeinopoliittiset tehtävät
 • sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen
 • verotus ja rahoitus
 • julkiset hankinnat.

Uudistukset vaikuttavat suoraan yritysten toimintaedellytyksiin.
— Maakunnista ei saa tehdä passiivisia toimijoita, jotka vain jakavat julkisia varoja tai hoitavat lupabyrokratiaa, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala vaatii.
Yrittäjien mukaan maakunnilla pitää olla valtaa ja vastuuta omasta toiminnastaan niin, että ne itse hyötyvät toimintansa kustannustehokkuudesta.
Mullistavinta ja samalla tärkeintä uudistuksessa on valinnanvapauden tuominen sote-palveluihin.
— Kaikkien sote-palvelujen tuottajien omistuspohjasta riippumatta pitää olla samalla viivalla. Asiakas valitsee, kenen tarjoamia palveluja hän käyttää, ja rahoitus palvelujen tuotantoon tulee asiakkaan mukana, sanoo raportin valmistelussa mukana ollut SY:n työvaliokunnan jäsen, lääkäriyrittäjä Kari Varkila.
Yrittäjien raportissa esitellään yksityiskohtaisempi ehdotus valinnanvapauden toteuttamisesta.


 
Sote-ratkaisun valinnanvapaus lisää elinvoimaa ja
uusia yrityksiä

Suomen Yrittäjät on tyytyväinen siihen, että valinnanvapaus toteutuu sote-uudistuksessa. Valinnanvapaus vahvistaa yrittäjyyttä. Esimerkiksi Ruotsiin on syntynyt noin 800 uutta pienyritystä.

— Tällä on valtavat vaikutukset kuntien elinvoimaisuuteen ja lähipalveluiden saatavuuteen, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo.

Suomen Yrittäjät on puhunut pitkään valinnanvapauden puolesta sote-palveluissa.
— Se mahdollistaa sen, että eri tuottajat pääsevät tuottamaan palveluita tasaveroisesti. Näin myös pienet sote-alan yritykset voivat menestyä. Kansalaiset haluavat valita, kuka heitä hoivaa. On hyvä, että nyt se mahdollisuus avataan, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo.

Lue lisää »

 
Monituottajamalli sote- ja aluehallintouudistuksen pohjaksi

Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen tavoitteena on kaventaa terveyseroja ja hallita kustannuksia. Uudistuksessa

 • kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu kuntaa suuremmille itsehallintoalueille
 • toteutetaan sotepalveluiden integraatio ja rakenneuudistus
 • yksinkertaistetaan nykyistä monikanavarahoitusta
 • selvitetään mahdollisuudet laajentaa asiakkaan valinnanvapautta.

 
Hallitus aikoo toteuttaa myös aluehallintouudistuksen, jossa valtion aluehallinto ja maakuntahallinto sovitetaan yhteen ja julkisen aluehallinnon järjestämistä yksinkertaistetaan. Ensisijaisena ratkaisuna on keskittää toiminnot tehtäviltään ja toimivallaltaan selkeille itsehallintoalueille.

Suomen Yrittäjien 20.10.2015 kokoontuneen hallituksen mielestä uudistusten valmistelussa ja toteuttamisessa tulee huomioida tässä kannanotossa esitettävät asiat.

» Lue lisää
 


 
Palveluseteli tuo säästöä kunnille
 

Suomen suurimmat kaupungit ja kunnat käyttävät kaikki palveluseteliä, mutta todella vähän. Hyödyt ovat kuitenkin kuntien omien vastausten perusteella kiistattomat. Tiedot käyvät ilmi Suomen Yrittäjien tekemästä selvityksestä.

Palvelusetelillä tuotettu sote-palvelu on noin 20 prosenttia edullisempaa kuin kuntien oma tuotanto. Yli puolet kunnista ja kaupungeista ei kuitenkaan osannut kertoa, miten isoja euromääräisiä säästöjä palvelusetelin käyttö oli tuonut.

» Lue koko raportti tästä

 


 
Kasvukäytävät väylä alueiden menestykseen

Suomen Yrittäjät on julkistanut Suomi on yritystensä summa -aluekehitysohjelman. Ohjelman mukaan aluekehityksen pitää irrottautua hallinnollisista ja maatieteellisistä rajoista. Sen sijaan Suomesta on tunnistettava kasvukäytävät, joilla on merkitystä usean alueen, maaseudun ja kaupunkien menestymiseen.

— Kasvukäytävät on helpointa hahmottaa työpaikkaliikenteen sekä yritysten ja ihmisten vuorovaikutuksen kautta. Yhteinen tekeminen luo menestystä, se ei saa kaatua keinotekoisiin hallinnollisiin rajoihin, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo.

Myös metropolialueen rooli Suomen veturina globaalissa kilpailussa on tunnustettava.
— Sille on annettava työkalut menestyä tässä kilpailussa. Metropolin tehtävä on vetää koko Suomeen investointeja, osaajia ja yrityksiä. Perinteinen jako maaseudun ja kaupunkien välillä on tarpeeton, sillä jokaisella alueella ja kunnalla on omat menestymisen eväät, jotka tukevat toisiaan.

Suomen Yrittäjien aluekehitysohjelma tarjoaa kymmenen keinoa alueiden — eli koko Suomen — menestykseen.

Tutustu ohjelmaan:
  • Suomi on yritystensä summa (pdf-tiedosto)
  • Suomi on yritystensä summa (nettilehti)

vv_300x100

Näin toimii valinnanvapaus

Kolme askelta fiksuun hankintaan
 

Neljä faktaa monituottajamallista

Yrittäjäsanomien uutisia


 
Kainuulle ja Helsingille tunnustusta: Kehitysyhtiöt taistelevat sijoituksista

Financial Times seuraa ulkomaisten investointien kehittymistä koko maailmassa. Osastolla arvioidaan myös eri alueiden ja kaupunkien kehityskeskusten toimintaa ulkomaisten sijoitusten näkökulmasta.

Kainuun Etu Oy sai ainoana kehitysyhtiönä maailmassa Financial Timesilta tunnustuksen osaamisestaan datakeskusten kehittämisessä. Lisäksi Kainuun Etu sai Korkeasti arvostettu -maininnan verkkostrategiastaan. Tämä maininta myönnettiin Kainuun Edun ohella Barcelonalle, Edinburghille ja Manchesterille, parhaana palkitun Berliinin lisäksi.

» Lue lisää


 

Kuntalehden uutisia